Hanke osana korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman Talent Boost -toimintaa

Talent Boost -toimenpideohjelma pyrkii nostamaan Suomen houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen. Kielibuusti on osa korkeakoulujen ja OKM:n Talent Boost -palvelulupausta, joka rakentuu toimenpiteistä, joilla korkeakoulu vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista ja Suomen työmarkkinoille siirtymistä.

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessään, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä pyritään kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä ja samalla opiskelijoiden Suomeen työllistyminen ja jääminen pyritään nostamaan 75 prosenttiin. Hallitus panostaa Talent Boost -hankkeessa kansainvälisten opiskelijoiden Suomessa pitämiseen yritysyhteistyöllä sekä parantamalla työelämän vastaanottavuutta ja monimuotoisuutta. 

Talent Boost -toimenpideohjelmaa koordinoivat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Se on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle. 

Kielibuusti on osa korkeakoulujen ja OKM:n Talent Boost -palvelulupausta. Palvelulupaus rakentuu toimenpiteistä, joilla korkeakoulu vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista ja Suomen työmarkkinoille siirtymistä.  

Hankkeessa toimivien korkeakoulujen ja OKM:n Talent Boost -palvelulupauksissa on sovittu seuraavaa: 

”Tarjoamme kansainvälisille opiskelijoille suomen/ruotsin koulutusta ja uudenlaisia kielen oppimisen muotoja 

  • Kehitämme ja tarjoamme yhteistyörakenteissa edistyneemmän tason S2-opintojen kursseja ja ulotamme kielitarjonnan myös oman korkeakoulun ulkopuolisille edistyneemmän tason S2-opetusta tarvitseville opiskelijoille sekä korkeakoulujen kansainväliselle henkilöstölle.”

Kielibuusti liittyy myös palvelulupauksiin kirjattuun SIMHE-toimintaan (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Helsingin yliopiston ja Metropolia-ammattikorkeakoulun erityistehtävänä on toimia nk. SIMHE-korkeakouluina, joissa ohjataan ja neuvotaan korkeakoulukelpoisia ulkomaalaissyntyisiä henkilöitä valtakunnallisesti ja alueellisesti sekä tuetaan hyvien SIMHE-käytänteiden jalkauttamista muihin Suomen korkeakouluihin. Muut Kielibuustissa mukana olevat korkeakoulut ottavat käyttöön SIMHE-korkeakouluissa kehitettyjä ohjauksen ja neuvonnan menettelyjä ja palveluita.  

Helsingin yliopistossa Kielibuusti on lisäksi yhteydessä palvelulupaukseen kirjattuun EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden lääketieteen ja hammaslääketieteen pätevöitymiskoulutukseen, erityisesti koulutukseen kiinteästi liittyviin kieliopintoihin.  

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!