Projektet som del av högskolornas verksamhet inom internationaliseringsprogrammet Talent Boost

Språkboost är en del av högskolornas och UKM:s Talent Boost-servicelöfte. Servicelöftet består av åtgärder med hjälp av vilka högskolorna förstärker integrationen av internationella studerande och forskare i det finländska samhället och deras övergång till den finländska arbetsmarknaden.

Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna våren 2021 drog Finlands regering upp en riktlinje som gick ut på att försöka tredubbla antalet nya utländska examensstuderande fram till år 2030. Samtidigt ska man sträva efter att öka antalet studerande som rekryteras och stannar i Finland till 75 procent. Regeringen satsar i Talent Boost-projektet på att hålla kvar internationella studerande i Finland med hjälp av företagssamarbete samt genom att öka mångfald och förbättra mottagande av internationell personal i arbetslivet.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost koordineras av Arbets- och näringsministeriet (ANM) samt Undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Det är ett tväradministrativt projekt om arbetsbaserad invandring för specialister, arbetstagare, studerande och forskare. Tyngdpunkten ligger på centrala experter med tanke på företagstillväxt, internationalisering och på FUI-verksamhetens spets- och tillväxtbranscher samt branscher som lider av arbetskraftsbrist. Programmets syfte är att lyfta Finlands dragningskraft på experter och deras familjer till en ny nivå.

Språkboost är en del av högskolornas och UKM:s Talent Boost-servicelöfte. Servicelöftet består av åtgärder med hjälp av vilka högskolorna förstärker integrationen av internationella studerande och forskare i det finländska samhället och deras övergång till den finländska arbetsmarknaden.

I servicelöftena för de högskolor som medverkar i projektet och UKM:s Talent Boost ingår följande:

“Vi erbjuder internationella studerande utbildning i finska/svenska samt nya sätt att lära sig språk. 

  • Vi utvecklar och erbjuder i samarbetsstrukturer kurser på avancerad nivå i finska och svenska som andraspråk (S2/R2) och vi utvidgar språkutbudet också till studerande utanför den egna högskolan samt till internationell personal vid högskolor som behöver undervisning i finska/svenska som andraspråk på en avancerad nivå.”  

Språkboost hör också ihop med SIMHE-verksamheten (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) vilken tas upp i servicelöftena. Helsingfors universitet och Metropolia yrkeshögskola har som specialuppdrag att fungera som så kallade SIMHE-högskolor, där man nationellt och regionalt handleder och ger råd till utlandsfödda personer med högskolekompetens samt stödjer implementering av god SIMHE-praxis även i övriga finländska högskolor. Andra högskolor som medverkar i Språkboost tar i bruk de handlingssätt och tjänster gällande handledning och rådgivning som har utvecklats i SIMHE-högskolorna.

Vid Helsingfors universitet är Språkboost dessutom kopplat till den i servicelöftet inskrivna behörighetsgivande utbildningen för personer som avlagt examen inom medicin och tandläkarvetenskap utanför EU/EES-länder, särskilt gällande språkstudier som hör till behörighetsutbildningen.  

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!