Opettaja seisoo luokan edessä ja osoittaa taululle, jossa on suomen kielen keskusteluharjoitus.