Ratkaisu osaajapulaan piilee suomen kielessä – näin työnantaja voi tukea kielenoppijaa

Pääministeri Petteri Orpo järjesti Hyvä työelämä kaikille -keskustelutilaisuuden maahanmuuttaja- ja työmarkkinatoimijoiden kanssa. Suomen kielen oppiminen nousi keskeiseksi tekijäksi kotiutumiselle.
Kuvituskuva: Mies ja nainen keskustelevat pöydän ääressä ikkunan edessä.

TIEDOTE 19.3.2024 

Ratkaisu osaajapulaan piilee suomen kielessä – vinkit työnantajalle strategiaan ja käytäntöön 

Monimuotoistuvassa Suomessa tarvitaan suomen kieltä. Suomen ja ruotsin kielen oppimiseen tähtäävä Kielibuusti-hanke tarjoaa tutkimukseen perustuvia maksuttomia työkaluja ja materiaaleja työnantajien sekä Suomeen tulevien ja Suomessa jo olevien kansainvälisten työntekijöiden tarpeisiin. 

Suomea vaivaava osaajapula halutaan ratkaista työperäisellä maahanmuutolla. Tällä hetkellä Suomeen muuttaakin ennätysmäärä ulkomaalaisia, mutta samalla ulkomaalaisten työttömyys on ennätyskorkea. Puutteellinen kielitaito on yksi syy ulkomaalaisten heikompaan asemaan työmarkkinoilla. 

Pääministeri: Suomen kielen osaaminen vahvistaa integroitumista 

Pääministeri Petteri Orpo tapasi järjestöjä maanantaina 18.3. Tiedotustilaisuudessa summattiin “Hyvä työelämä kaikille” -keskustelun sisältöä ja keinoja parantaa yhteiskunnan ja työmarkkinoiden asenteita ja rakenteita. Keskeiset esitetyt toimenpiteet olivat työnantajien kannustimet rekrytoida eritaustaisia ihmisiä, maahanmuuttajien neuvonta työllistymiseen, kansainvälisten opiskelijoiden verkostoituminen ja työharjoitteluiden saatavuus sekä pitovoimastrategia kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen. Tärkeimmäksi tekijäksi kotoutumiselle Orpo nosti suomen kielen vahvistamisen. 

Kielimuuri on suurin este kotiutumiselle ja työllistymiselle – työnantajille työkaluja kansainvälistyville työyhteisöille 

Kielen merkityksen tietävät myös kansainväliset osaajat, joista yli 60 prosenttia pitää kielimuuria yhtenä suurimmista kotoutumisen esteistä. He myös toivovat tukea suomen tai ruotsin oppimiseen työpaikalla, sillä kielen oppiminen sekä verkostoituminen työpaikalla on ulkomaalaisille työntekijöille tärkeää. Lisäksi työyhteisö on luonteva paikka kielen harjoitteluun ja kielenoppiminen täyspäiväisen työn ohella on kuormittavaa. 

”Suomen kielen oppii, kun sille annetaan mahdollisuus. Kieltä ei tarvitse osata sujuvasti ennen kuin sitä voi käyttää myös työpaikalla”, sanoo kielen ja kielenopettamisen asiantuntija Inkeri Lehtimaja Kielibuustista. 

Myös enemmistö työnantajista pitää kielitaidon puutetta ongelmana, eikä halua vaihtaa työpaikan kieltä englantiin. Tämä ei olekaan välttämätöntä, sillä työpaikalla voidaan käyttää rinnakkain eri kieliä. Kielibuusti-hankkeen maksuttomat työkalut ohjaavat tällaisiin monikielisiin käytöntöihin strategiasta työtehtävien suorittamiseen. 

Näin työnantaja voi tukea suomen kielen oppijaa 

 • Varmista, että kielikäytännöt ovat osa työpaikan strategiaa: 

  Parhaiten toimivissa kansainvälisissä organisaatioissa monikielisyys on osa strategiaa. Niissä on tunnistettu monimuotoisuuden ja erilaisten kielitaitojen hyödyt. Kielikäytännöt suunnitellaan yhdessä työntekijöiden kanssa ja niihin panostetaan ajallisesti ja rahallisesti. 

 • Tunnista hakijan osaaminen kielitaidon ulkopuolella:  

  Soveltuvuutta haettuihin työtehtäviin tulisi aina arvioida siinä tarvittavan osaamisen kannalta, ei pelkästään kielitaidon, koska kielitaitoa voi kehittää myös työssä ollessa. Monikieliset työntekijät voivat olla myös yrityksen valttikortti, kun yrityksen asiakkaat ovat kansainvälisiä. On hyvä muistaa myös, että kielitaitoa ei voi myöskään päätellä sukunimen perusteella. 

 • Tarjoa kielikoulutusta: 

  Mahdollisuus oppia kieltä työpaikalla tehostaa oppimista ja työpaikan pitovoimaa. Siksi työnantajan ei kannata pelkästään ulkoistaa oppimista työajan ulkopuolelle. Työnantajien on mahdollista saada tukea Työpaikkasuomi-koulutuksiin

 • Juurruta suomen kieli osaksi työpäivää: 

  Kielenoppimisen voi ottaa osaksi työpäivää niin kokouksissa kuin kahvitauoilla. Tärkeintä on mahdollisuus käyttää kieltä. Myös ulkomaalaisille työntekijöille tulee antaa mahdollisuus osallistua työyhteisöön suomeksi. 

 • Julkaistu
 • Päivitetty:
Jaa
URL copied!