Språk-ISP hjälper till att uppmuntra inlärning av de inhemska språken

Kati Järvinen från Helsingfors universitet anser att Språkboost-projektets språk-ISP är ett bra sätt att föra språkkunskaperna på tal med internationella experter.
Kati Järvinen
Kati Järvinen. Foto: Lyyra Virtanen. Alla rättigheter förbehålles.

– För att internationella experter ska lära sig de inhemska språken krävs förstås att individen satsar på studierna, men det krävs också ansvarstagande och samarbete mellan olika aktörer, säger Kati Järvinen.

Järvinen arbetar som projektplanerare vid Helsingfors universitets undervisnings- och studerandetjänster. Till hennes arbete hör att ge råd åt fristående studerande vid pedagogiska fakulteten som har avlagt sin examen utomlands och som vill få lärarbehörighet i Finland.

– Ibland märker man att det finns en tanke om att språkkunskaperna borde vara fullständiga redan innan man kan avlägga kompletterande studier eller bli sysselsatt. Språk och interaktion är väsentliga faktorer inom högklassig småbarnspedagogik och undervisning och visst måste den studerande ha tillräckliga språkkunskaper för att klara av de finskspråkiga studierna, men måste språkkunskaperna vara fullständiga? Den frågan dyker ofta upp, berättar Järvinen om sina möten med studerandena.

Språkkunskaperna ökar under studierna, inte bara på språkkurser, utan även på andra ställen där man får använda det språk man lär sig, påminner Järvinen.

Hur ska man tala om språkkunskaper?

Också andra än språklärare kan ta upp frågan om språkkunskaper och vägleda den studerande att ställa upp mål för sin språkinlärning. För detta ändamål har Järvinen i sitt arbete använt verktyget språk-ISP som skapats inom projektet Språkboost.

– Från den färdiga bottnen tog jag de frågor som var väsentliga för just den här målgruppen. Jag förde över dem i elektronisk form och skickade länken till de studerande som svarade på frågorna på förhand innan vi träffades.

Språk-ISP hjälpte Järvinen att hänvisa de studerande till den kurs i finska som lämpade sig bäst för dem, och verktyget var också till hjälp vid planeringen av andra studiemål.

– Det var ett bra och enkelt sätt att föra saken på tal. Trots att frågorna anknyter till språk började den studerande utöver språkmålen också berätta om sina andra mål, som hurdan karriär de eftersträvar.

Järvinen har upplevt språk-ISP som en fungerande del av sina handledningsmöten och ämnar även i fortsättningen använda verktyget med internationella studerande. Även de studerande har varit nöjda med verktyget.

– Det gjorde också den studerande medveten om att språkkunskaperna på ett oskiljbart sätt ingår i att skaffa behörighet.

Intervjuad och skriven av Lyyra Virtanen.

Tutustu myös

Tee kielenoppimissuunnitelma (Kieli-HOPS)

Ota suomen osaaminen puheeksi ohjaamistilanteissa.

Kuvituskuva

Kielitietoinen ohjaus maahanmuuttaneiden työllistymisen edistäjänä

Millainen rooli opinto- tai uraohjaajalla voi olla kielitaidon tukemisessa? Moni maahanmuuttanut tarvitsee apua konkreettisten keinojen ja mahdollisuuksien löytämisessä.

Hoitaja hymyilee potilaalle.

Suunnitelmallisuus on avain suomen kielen oppimiseen - tukena kieli-HOPS, Kielibuustia 2/5 - Hiiltä ja timanttia (external link)

Suunnitelmalisuus ja henkilökohtaistaminen ovat avaimet kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen oppimiselle. Tueksi opiskelijoiden ohjaamiseen on Kielibuustia-hankkeessa kehitetty kieli-HOPS.

Kädet. Oikeassa on puolukoita ja vasemmassa mustikoita.
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!