Kielibuusti-työpaja: Miten työyhteisö voi tukea kielenoppimista?

10.11.2022 klo 12.30–15.00
A woman stands and looks to the side. There are other people in the background.
Kuva: Anni Hanén. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytetäänkö työpaikallanne eri kieliä?
Ovatko työntekijänne erilaisista kielellisistä taustoista?
Miten yhteisössänne suhtaudutaan englannin ja suomen käyttöön?
Haluatteko tukea suomen kielen oppimista työssä?

Kielibuusti-hanke järjestää työpajan kielellisesti toimivista monikielisistä työyhteisöistä ja kansainvälisten osaajien osallistamisesta suomalaiseen työelämään. Työpaja on suunnattu työyhteisöjen edustajille sekä hankkeen yhteistyökumppaneille, jotka työskentelevät näiden kysymysten parissa.

Työpaja järjestetään Helsingin yliopistolla torstaina 10.11. klo 12.30–15. Lähiosallistuminen on mahdollista 25:lle ensin ilmoittautuneelle. Työpajaa voi seurata myös streamin välityksellä.

Työpajan tavoitteena on esitellä malleja ja välineitä, joiden avulla työyhteisö voi tulla tietoiseksi ja ratkaista kieleen liittyviä ongelmia sekä kehittää toimivaa monikielisyyttä sekä kielitaidon kehittymistä tukevia käytänteitä. Lisäksi tavoitteena on kuulla pajaan osallistuvien näkökulmia ja tarpeita

Työpajassa alustavat:

  • Eveliina Korpela ja Inkeri Lehtimaja: Kielenoppijaprofiilit kielenoppimisen työkaluna 
  • Inkeri Lehtimaja: Kielenoppimisen tukeminen työpaikan vuorovaikutustilanteissa 
  • Johanna Komppa: Kielitietoisen työyhteisön portaat

Lisätietoja työpajasta ja ohjeet ilmoittautumiseen: kielibuusti-info@helsinki.fi

Tervetuloa!

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!