Suomea hoitotyössä -koulutus

Metropolia Myllypuro 13.2.2023 klo 8.30–16 / Zoom klo 9-13.15
A woman on stage speaks into microphone and looks at the audience.
Kuva: Anni Hanén. Kaikki oikeudet pidätetään.

Koulutus pidetään hybriditoteutuksena. Paikan päällä olevat pääsevät tutustumaan Metropolian simulaatiosairaalaan ja Lapin AMK:n VR-ympäristöön sekä Metropolian käyttämiin keinoihin hoitotyön suomen kielen opetuksessa.

8.30–9.00  Aamukahvi 

9.00–9.15 Tervetuloa! Kielibuusti -hankkeen ja Metropolian esittely    

 • Salla Kurhila, FT, professori, Helsingin yliopisto; Heidi Rontu, FT, dos., jatkuvan oppimisen johtaja, Metropolia AMK; Nea Lehtimäki, TtM, sh AMK, tiimivastaava, Metropolia AMK;

9.15–10.00 Kielenoppimisen tukeminen työharjoittelussa

 • Inkeri Lehtimaja, FT, yliopistonlehtori (Aalto-yliopisto), tutkija (Helsingin yliopisto)

10.00–10.30 Sitouttamista ja työhyvinvointia kielityöpajan avulla

 • Katriina Eronen, sh, TtM, hoitotyön kliininen opettaja, HUS, Sydän- ja keuhkokeskus; Johanna Komppa, FT, dos., vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto; Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK

10.30–10.45 Tauko    

10.45–11.30 Tilanteita ja toimijuutta simulaation keinoin - Kommenttipuheenvuoro 

 • Kristiina Kuparinen, FM, S2-lehtori, Laurea AMK; Katri Schroderus, FM, S2-opettaja, Helsingin aikuislukio

11.30–12.30 Lounas    (omakustanteinen)

12.30–13.15 Kokemuksia ammatillisen ja kielitaito-opetuksen yhdistämisestä Lääkärin suomi -koulutuksessa

 • Maija Tervola, FT, suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto; Saija Pyhäniemi, FM, suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto

13.15–13.30 Kahvitauko    

13.30–15.45 Kiertävät työpajat  45 minuuttia/paja

 • Metropolian simulaatiosairaala
  • Ari-Pekka Åker, Ensihoitaja YAMK, ensihoidon lehtori, simulaatiokeskuksen vastuuhenkilö, Metropolia AMK
 • Hoitotyön vuorovaikutusharjoituksia VR-ympäristössä    
  • Riikka Partanen, FM, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Lapin AMK; Joel Koutonen, TaK, asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit; Juha-Matti Taikina-aho, insinööri (AMK), asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit
 • Metropoliassa käytettäviä keinoja kielenoppimisen tukemiseen - Metropolian S2-malli ja Kieli-HOPS - Kielikummitoiminta - Tokasa-hanke: suomen kielen integrointi englanninkielisiin sairaanhoitajaopintoihin ja kielisopimus - Hoitotyön suomea alkeiskielitaidon vaiheessa (S2-klinikka, Kielihjelppi ja Taskuvihko)
  • Eevamaija Iso-Heiniemi, FM, S2-lehtori, Metropolia AMK; Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK; Anna-Riikka Rasa, FM, S2-lehtori, Metropolia AMK; Hanna Aho, FM, sh, S2-lehtori, Metropolia AMK

15.45–16.00  Yhteinen päätös 

 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!