Språk under högskolestudier

Språk under högskolestudier

Studier i inhemska språk under högskolestudierna förbättrar internationella studerandes sysselsättningsmöjligheter i Finland. Hur kan man integrera studier i svenska eller finska i engelskspråkiga högskolestudier? Vilka inlärningsmetoder skulle fungera i din högskola? Bekanta dig med bl.a. tandem- och språkfadder-metoderna och få reda på hur andra högskolor har effektiverat språkstudier.

Kuvituskuva

Gör en språkinlärningsplan (Språk-ISP)

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem.

Stöd i språkinlärning
Hands are holding a pen, on the table there's a notebook.

Språkboostad högskola - fallet Metropolia

Här är ett exempel på hur den finskspråkiga yrkeshögskolan Metropolia har börjat utveckla sin språkundervisning.

Språk under högskolestudier
Kaksi käytävällä kävelevää opiskelijaa.

Språkfadder som högskolestuderandenas kompis

En språkfadder stöder och uppmuntrar internationella studerande i deras svenskstudier och i vardagen.

Språk under högskolestudier
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!