Språktest och evaluering

Språktest och evaluering

Vill du avlägga eller öva inför YKI-examen (allmänna språkexamen)? Är du intresserad av hurdana språkkrav olika yrken har? Här hittar du också information om hur språkkunskaper evalueras och vad olika nivåer som A2 eller B1 betyder.

Two students sit in the front row, one looking at the teacher and the other at a computer.

Språktest

Allmänna språkexamina (YKI) och språkexamina för statsförvaltningen (VTK)

Språktest och evaluering
Two students are coming down the stairs.

CEFR – Gemensam europeisk referensram för språk

Information om språkkursers nivåer och CEFR-skalan.

Språktest och evaluering
A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

Språkkrav för olika yrken

Anvisningar för att erkänna utländsk examen, en lista på språkkrav och behörighetskrav för olika yrken och myndigheterna som gör beslut om behörighet.

Språktest och evaluering
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!