S2-kielipolkumalli korkeakouluihin - näin korkeakoulu voi tukea opiskelijan kielenoppimista

Kielipolkumalli tukee korkeakouluja opetussuunnitelmien laatimisessa ja kansainvälisen opiskelijan kieliopintojen suunnittelussa. Mallin perusperiaate on, että jokainen opiskelija valitsee kielikurssin oman taitotasonsa mukaan. Jos opiskelijalla on hyvä kielitaito, hän valitsee edistyneemmille suunnatun kurssin. Lisäksi malli ohjaa kielitietoiseen opetukseen ja kannustaa korkeakouluja yhteistyöhön.
Kaksi opikelijaa kävelee käytävällä ja hymyilee.
Kuva: Rainer Paananen. Kaikki oikeudet pidätetään.

S2-kielipolkumalli perustuu seuraaviin ajatuksiin

  1. Opiskelijan suomen kielen opintoja ohjataan tehokkaasti myös englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa opintojen alusta lähtien, ja opiskelija laatii ohjaajansa kanssa kieli-HOPSin, jota päivitetään opintojen aikana säännöllisesti. Esimerkki kieli-HOPSista on tämän sivun lopussa.
  2. Opiskelija kehittää suomen kielen taitoaan koko opintojensa ajan omalta tasoltaan lähtien, vaikka hänellä olisi jo opintojensa alussa esimerkiksi B1-taitotaso suomen kielessä.
  3. Opiskelija tekee kieli- ja työharjoittelut suomenkielisessä ympäristössä ensimmäisestä työharjoittelusta lähtien. Harjoitteluun tarjotaan kielitukea ja tarvittaessa harjoittelu tehdään pariharjoitteluna kielimentorin kanssa. Harjoittelun alussa laaditaan kielisopimus.
  4. Koko korkeakouluyhteisö toimii kielitietoisesti ja tarjoaa opiskelijalle suomen kielen tukea myös englanninkielisten opintojen yhteydessä (suomenkielinen ammattisanasto, fraasilistat harjoittelun viestintätilanteisiin). Lisäksi korkeakoulu tarjoaa opiskelijalle monikielisiä kursseja, mahdollisuuden osallistua kielikummitoimintaan, kielikahviloihin ja säännöllisiin kieliklinikoihin.
  5. Kielipolun toteuttaminen kannustaa eri korkeakouluja yhteistyöhön ja antaa mahdollisuuden miettiä, millaista S2-opetustarjontaa korkeakoulut voisivat tarjota yhteistyössä.

Mallin perusperiaatteet esitellään myös kielipolkumallia esittelevällä videolla, jossa Eveliina Korpela kertoo Metropolia Ammattikorkeakoulussa kehitetyn kielipolkumallin lähtökohdista.

"At work I get very little support in Finnish - so mostly I have to rely on my Finnish skills and Google Translate!"

- Päiväkodin työntekijä, valmistunut Suomessa englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta

Kielipolkumalli ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja kielitaidon

On tärkeää, että opiskelijat saavat realistista tietoa siitä, millaista suomen kielen taitoa heidän ammatissaan vaaditaan. "Suomessa pärjää englannilla" ei ole hyvä ohje, jos opiskelija haluaa jäädä valmistuttuaan Suomeen ja rakentaa arkensa tänne.

 

 

Lataa tästä itsellesi S2-kielipolkumallin esittelydiat, kieli-HOPS-lomake tai kielisopimuslomake työharjoittelua varten! 

Tutustu myös näihin

Tee kielenoppimissuunnitelma (Kieli-HOPS)

Ota suomen osaaminen puheeksi ohjaamistilanteissa.

Two persons talking and looking at the screen of a mobile phone.

Kielibuustausta korkeakoulussa – tapausesimerkki

Korkeakoulujen täytyy panostaa kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen oppimiseen. Lue lisää täältä!

Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Kielikummi korkeakouluopiskelijan kaverina

Kielikummi tukena suomen opinnoissa ja arjen tilanteissa

Kaksi käytävällä kävelevää opiskelijaa.
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!