Kielenoppiminen korkeakouluopintojen osana

Kielenoppiminen korkeakouluopintojen osana

Kotimaisten kielten opiskelu korkeakouluopintojen aikana parantaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia Suomeen. Kuinka suomen tai ruotsin opinnot voidaan integroida osaksi englanninkielisiä korkeakouluopintoja? Mitkä kielenoppimisen tavat toimisivat meidän oppilaitoksessamme? Tutustu erilaisiin ratkaisuihin ja hanki tietoa, miten kieliopintoja on tehostettu muissa korkeakouluissa.

Kaksi opikelijaa kävelee käytävällä ja hymyilee.

S2-kielipolkumalli korkeakouluihin - näin korkeakoulu voi tukea opiskelijan kielenoppimista

S2-kielipolkumalli tukee opetussunnitelmien kehittämistä ja kieliopintojen suunnittelua.

Kielenoppiminen korkeakouluopintojen osana
Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Kielibuustausta korkeakoulussa – tapausesimerkki

Korkeakoulujen täytyy panostaa kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen oppimiseen. Lue lisää täältä!

Kielenoppiminen korkeakouluopintojen osana
Two persons talking and looking at the screen of a mobile phone.

Tee kielenoppimissuunnitelma (Kieli-HOPS)

Ota suomen osaaminen puheeksi ohjaamistilanteissa.

Kielenoppimisen ja kotoutumisen tukeminen
Kaksi käytävällä kävelevää opiskelijaa.

Kielikummi korkeakouluopiskelijan kaverina

Kielikummi tukena suomen opinnoissa ja arjen tilanteissa

Kielenoppiminen korkeakouluopintojen osana
Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Työkaluja sisältöaineiden opettajalle S2-taustaisen opiskelijan huomioimiseen

Kuinka ottaa opiskelijan kielitaito huomioon opetustilanteissa ja arvioinnissa?

Kielenoppiminen korkeakouluopintojen osana
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!